Kehä-festivaali

Kehä-festivaali 2022

Kansi: Riikka Kontio

Kehä-festivaali 2022

VALTA

Millaista valtaa taiteilija ja teoksen kokija käyttävät? Miten rakenteellinen valta vaikuttaa kahden kesken? Mihin voisin antaa itselleni luvan? Mitä valta tekee ihmiselle? 

Monitaiteellinen kahdenkeskisten teosten festivaali Kehä järjestettiin Oulun alueella 22. – 24.9.2022. Vuoden 2022 teemana oli valta. Kehä kutsui kokijoita Ouluun Kulttuuritalo Valveelle sekä hoitolaitoksiin. Teokset toteutettiin yhdelle kokijalle kerrallaan. Teokset olivat moniaistillisia. 

Punnitse, hallitse ja valitse!
Deliberate, lead and choose!

FESTIVAALIN AIKATAULU 2022
Ke 21.9.2022 Taiteilijoiden keskinäinen tapaamispäivä
To 22.9.2022 Hoitolaitoskiertue Oulussa ja lähikunnissa
Pe 23.9.2022 Kehä-symposium (tietoa tällä sivulla alempana)
La 24.9.2022 Teoksia yleisölle Kulttuuritalo Valveella 

FESTIVAALIPÄIVÄN 24.9.2022 AIKATAULUKAAVIO


KEHÄN TAITEILIJAT JA OHJELMISTO 2022
 

Anna Estola: Art of broken pieces (FIN)
FIN: Taidetuokiokonsepti, joka käsittelee kehollisuutta ja säröjen kauneutta.
ENG: An art concept which processes bodily existence and the beauty of flaws.

Hanna Pajala-Assefa: Skeleton Conductor XR Art (FIN)
FIN: Kehollinen VR taideteos, jossa katsoja muokkaa audiovisuaalista ympäristöä omalla toiminnallaan.
ENG: A bodily VR artwork, in which the viewer shapes their audiovisual environment with their own actions.

Jari Koho: Neuvottelupöytä (FIN)
FIN: Osallistava äänitaideteos, jonka syntyy, kehittyy ja saa lopullisen muotonsa taiteilijan sekä yleisön jäsenen välisessä kohtaamisessa.
ENG: A sonic artwork that calls the audience to participate. It comes into existence, evolves and gets its final form in the interaction between the artist and a member of the audience.

Jerko Marčić: Personal Guru (HR) Croatia, tuotanto/the production DeFacto Theatre company (Zagreb, Croatia)
FIN: Epätavanomainen hybridi, jossa yhdistyvät terapiaistunto ja teatteriesitys.
ENG: Unconventional hybrid of a therapeutic session and theatrical performance.

Katri Aaltio & Johanna Verhiö: Laukunkantaja (FIN)
FIN: Teoksessa kuvataan pientä valtiota laukussa asuvien figuurien avulla.
ENG: The artwork portrays a small country with its tiny citizen figures living in a suitcase.

Maria Kananen: Saanko luvan? – liikettä kahdelle (FIN)
FIN: Kosketukseen tai sen mahdollisuuteen perustuva intiimi liikeimprovisaatioteos kahden henkilön käsille.
ENG: An artwork for two people and their hands. The improvised artwork is based on the intimacy of touch and the possibility of touch.

Mika Kiviniemi: Katselija (FIN)
FIN: Kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta manipuloidaan ja häiritään tabletin ja sen toistaman live-kamerakuvan avulla.
ENG: The interaction between two people is manipulated and disrupted by a tablet and by its live camera footage.

Nina Rantala: Punnitus (FIN)
FIN: Teos, jossa kokija punnitsee iloa tai surua veistosten kautta. Yksittäisten veistosten, objektien sijaan syntyy intiimi, keholla koettavien tapahtumien sarja.
ENG: An artwork where the participant weighs happiness or sadness via sculptures. Instead of creating singular sculptures and objects, an intimate bodily series of experiences is created.

Satu Hakamäki & Elie Halonen: FLESH SKETCHES (FIN) (K16)
FIN: Flesh sketches on teos, joka kutsuu kokijan shibarisidonnan, nykytanssin ja kuvanveiston maailmaan.
ENG: Flesh sketches invites the viewer to the world of shibari, contemporary dance and sculpting.

Shane Waltener & Rebecca Swift: Dominion (UK)
FIN: Kahden ihmisen välillä tapahtuvaa kirjeenvaihtoa monikansallisten yhteisöjen ja yksilöiden välillä. Kirjeet voivat olla postikortteja, pakettien tekoa, lyhyitä videoita immersiivisinä äänikirjeinä, esineiden lähettämistä (erilaisia materiaaleja, kuivakukkia, yrttejä.)
ENG: Exploring Dominion through the exchange of letters in their many forms, such as: postcards, making packs, short video clips as immersive sonic letters, sending objects (different materials, pressed flowers, herbs). One-on-one letter exchange between the multinational communities and individuals.

Silja Tuovinen: Début- Ensimmäinen kertani dramaturgina (FIN)
FIN: Jaetun dramaturgian teos, jossa taiteilija kutsuu yhden osallistujan vuorollaan dramaturgikseen kehittämään lyhyttä tanssiteosta.
ENG: The artist invites one attendant at a time to be their dramatist. Together they’ll share the creation of a short dance choreography. 

Timo Harju: Heippa, tuntematon Erityinen (FIN)
FIN: Postilaatikkoinstallaatio, jossa ihmiset kirjoittavat toisilleen kirjeitä.
ENG: In this letterbox installation people write letters to each other.


KEHÄ-SYMPOSIUM 2022

Aika ja paikka
Kulttuuritalo Valve, Valvesali, Hallituskatu 7, Oulu.
Perjantai 23.9.2022, klo 9:00-15:00.

Symposiumin kuvaus
Kehä-symposium tarjosi taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille taidetyökaluja kahdenkeskisiin kohtaamisiin. Symposiumin teemana oli Kehä-festivaalin mukaisesti valta. Seminaari koostui asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista ja työpajoista. 

Puheenvuorot
Symposiumin aamupäivän pääpuhujana oli terveystieteiden tohtori Annu Haho, joka käsitteli puheenvuorossaan valtaa soteympäristössä ja kosketuksen valtaa. Pelitaiteilija Johanna “Hörhiö” Verhiö käsitteli puheenvuorossaan pelitaidetta ja vallasta luopumista. Yhteisötaiteilijat Rebecca Swift ja Shane Waltener (UK) puhuivat case-esittelyn avulla kumppanuudesta taide- ja sotealan toimijoiden välillä..

Työpajat 
Symposiumin iltapäivän työpajat antoivat osallistujille lisää näkökulmia valta -teemaan. Työpajoja ohjasivat eri taiteenalojen ammattilaiset.

Symposiumin tarkoitus
Tarkoituksena oli lisätä ammattikuntarajat ylittävää tietoa ja osaamista kohtaavan ja kahdenkeskisen taiteen hyödyntämisestä hoivatyössä.

Symposiumin kohderyhmä
Taide- ja kulttuurialan sekä sote-alan ammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat. Kaikki kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet.


KEHÄ-TALK – PODCASTSARJA

​Kehä-festivaalin tunnelmiin pääset kuuntelemalla Kehä-talk -podcastsarjaa. Siinä taiteilijat keskustelevat vain yhdelle ihmiselle kerrallaan tehtävistä teoksista. Niiden sisällöstä, muodosta ja mahdollisuuksista. Taidemuoto on harvinainen ja harvinaisen intensiivinen.

Keskustelut on äänitetty Kehä-festivaalilla vuosina 2021 ja 2022. Taiteilijoiden kanssa keskustelee Kehä-festivaalin taiteellinen johtaja Timo Harju.

Kuuntelemaan pääset täältä:
https://open.spotify.com/show/2ZdkesuXPEAUP3C54JFHVM

​LISÄTIEDOT
Kehän taiteellinen johtaja / Artistic Director Timo Harju
timo.juhani.harju(at)gmail.com

040 860 1657

Nämä tahot tukivat Kehä-festivaalia vuonna 2022