Kehä-festivaali

Kuva: Minna Mäkipää

Maima Tani: Merivuokko (FI)

Merivuokko-performanssissa salaperäinen monilonkeroinen olento liikkuu tilassa ja puhuu välillä ”varvaskieltä”.
Teoksen kokija saattaa saada kontaktin eliöön. Mukana tukitaiteilijana on Maiman sisko, kuvataiteilija Satu Tani, joka auttaa Maimaa liikkumaan merivuokkoasun peittäessä hänen näkökenttänsä.
Kuva: Minna Mäkipää

Maria ”Maima” Tani ei yleensä halua antaa teoksilleen sen kummempia merkityksiä, mutta teoksen voi ajatella käsittelevän jollakin tavalla kommunikaatiota. Teoksen eri versioihin on kuulunut se, että Satu Tani välittää yleisölle/kokijalle Maiman toiveet kommunikaation suhteen, jotta tilanne on mahdollisimman vähän kuormittava Maimalle.

Merivuokko-performanssi sai alkunsa Satu ja Maima Tanin vuosina 2018-2019 toteuttamassa TraumaWear-projektissa. TraumaWear oli performanssia, trauma-asuja ja tekstiili-installaatiota yhdistelevä teos ja samalla Satun kuvataiteilijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön taiteellinen osa.