Kehä-festivaali

Kuva: Minna Mäkipää

Maima Tani: Merivuokko (FI)

In the Sea anemone performance a mysterious multi-tentacled creature moves around the space
and occasionally bursts out speaking in “toe language”.
The one experiencing the work might make contact with the organism.
Maima’s sister, visual artist Satu Tani supports the performance by helping Maima to move while the costume obscures sight.
Kuva: Minna Mäkipää

Maria ”Maima” Tani ei yleensä halua antaa teoksilleen sen kummempia merkityksiä, mutta teoksen voi ajatella käsittelevän jollakin tavalla kommunikaatiota. Teoksen eri versioihin on kuulunut se, että Satu Tani välittää yleisölle/kokijalle Maiman toiveet kommunikaation suhteen, jotta tilanne on mahdollisimman vähän kuormittava Maimalle.

Merivuokko-performanssi sai alkunsa Satu ja Maima Tanin vuosina 2018-2019 toteuttamassa TraumaWear-projektissa. TraumaWear oli performanssia, trauma-asuja ja tekstiili-installaatiota yhdistelevä teos ja samalla Satun kuvataiteilijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön taiteellinen osa.